รายละเอียด

รับฟรี !! เกี๊ยวซ่า หรือ ไก่คาราอาเกะ เมื่อทานครบ 500.- ขึ้นไป!

วันที่: Now - 31 Mar 19

สถานที่: Yoshinoya

รายละเอียด

รับฟรี !! “ เกี๊ยวซ่า หรือ ไก่คาราอาเกะ “

เมื่อมียอดตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 62

เงื่อนไข
1. 1 คูปอง/สิทธิ์/ใบเสร็จ
2. โปรโมชั่นนี้สำหรับซื้อกลับบ้านหรือทานในร้านเท่านั้น
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น อื่นๆ ได้
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

#Yoshinoya
#YoshinoyaThailand


ข้อมูลจาก: https://www.facebook.com/YoshinoyaThailand