รายละเอียด

ลด 200.- เมื่อรับประทานครบ 700.- สำหรับลูกค้าธนาคารธนชาติ!

วันที่: Now - 31 Jan 19

สถานที่: ZEN Japanese Restaurant

รายละเอียด

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าเซ็นที่มีบัตรเดบิตและบัตรเครดิตธนชาต รับส่วนลด 200 บาท เมื่อรับประทานครบ 700 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.61 - 31 ม.ค.62 ที่ ZEN ทุกสาขา
รายละเอียดโปรโมชั่น :
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับการชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต ธนาคารธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยเท่านั้น โดยต้องแสดงรหัสกับพนังงานในร้านเพื่อรับส่วนลด
2. สามารถใช้ได้ที่ ZEN ทุกสาขา โดยจำกัดส่วนลด 200 บาท/หมายเลขบัตร/ทุกร้าน ZEN/เดือน กรณีบันทึกการขายลงเครื่อง POS ของร้านแล้วไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได้
3. ส่วนลด 200 บาท เมื่อรับประทานอาหาร 700 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
4. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 พ.ย.61 - 31 ม.ค.62 จำกัด 2,300 สิทธิ์/เดือน/ร้าน ZEN ทุกสาขารวมกัน
5. โปรโมชั่นเฉพาะรับประทานภายในร้านเท่านั้น
6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดใดๆ ได้อีก
7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ส่วนลดกรณีรหัสไม่ถูกต้อง หรือหมดอายุ หรือถูกใช้แล้ว ทุกกรณี
8. กรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมารับสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นผลประโยชน์อื่นได้
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


ข้อมูลจาก: https://www.facebook.com/Zenjapaneserestaurant