รายละเอียด

สารพันหนังสือดี ลดสูงสุด 80% หนอนหนังสือต้องว้าว!!

วันที่: Now - 22 Mar 18

สถานที่: Tang Hua Seng

รายละเอียด

ALL ABOUT BOOK#1
น่าอ่านจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ
ราคาพิเศษ
ลดสูงสุด 80%
หนังสือ บุ๊คไทม์ ลด 20 - 80%
หนังสือ ไพลินบุ๊คเน็ต ลด 20 - 70%
หนังสือ สำนักพิมพ์คุณากร ลด 60 - 80%
หนังสือศูนย์ส่งเสริมรักการอ่าน ราคาเล่มละ 10 - 50 บาท
8 – 22 มี.ค. 61
EVENT SQUARE 1 ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี


ข้อมูลจาก: https://www.facebook.com/tanghuaseng