รายละเอียด

บินกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ต้นที่ 5,685 บาท

วันที่: Now-30 Sep 17

สถานที่: Thai Airways

รายละเอียด

Hello Indochina
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม สู่กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม

ราคาเริ่มต้นที่ 5,685 บาท

ออกบัตรโดยสาร: วันนี้ – 30 กันยายน 2560
เดินทาง: วันนี้ – 30 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก bit.ly/THAI-Helloindo
หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด


ข้อมูลจาก: https://www.facebook.com/ThaiAirways.TH