รายละเอียด

ลด 50% บุฟเฟ่ต์สำหรับ 2 ท่านที่โรงแรม เรเนซองส์

วันที่: Now-31 Dec 17

สถานที่: ที่ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

รายละเอียด

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

ห้องอาหารนานาชาติ เฟลเวอร์

ลด 50% บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน,ซันเดย์บรันช์และบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำสำหรับ 2 ท่าน
ลด 30% บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน,ซันเดย์บรันช์และบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำสำหรับ 3 ท่าน
ลด 25% บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน,ซันเดย์บรันช์และบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำสำหรับ 4 ท่าน
ลด 20% บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน,ซันเดย์บรันช์และบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำสำหรับ 5-15 ท่าน
ลด 15% บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน,ซันเดย์บรันช์และบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำสำหรับ 16-25 ท่าน
ห้องอาหารจีน เฟยยา

Highlight of the Month!
ลด 30% สำหรับเป็ดปักกิ่ง (ทุกวัน) 7 - 31 ก.ค. 60
ลด 20% สำหรับเซ็ตเมนู, เมนู A La Carte, ติ่มซำ A La Carte (ไม่รวมบุฟเฟ่ต์ติ่มซำ)
ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ลา ทาโวล่า แอนด์ ไวน์ บาร์

ลด 20% สำหรับอาหารเมนู A La Carte (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
วันนี้ - 31 ธ.ค. 60
สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งโรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โทร. 0 2125 5000


Special Offer at Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

Flavors

50% discount for Lunch Buffet, Sunday Brunch and Dinner Buffet for 2 persons
30% discount for Lunch Buffet, Sunday Brunch and Dinner Buffet for 3 persons
25% discount for Lunch Buffet, Sunday Brunch and Dinner Buffet for 4 persons
20% discount for Lunch Buffet, Sunday Brunch and Dinner Buffet for 5-15 persons
15% discount for Lunch Buffet, Sunday Brunch and Dinner Buffet for 16-25 persons
Fei Ya

Highlight of the Month!
30% discount on Peking Duck (daily) 7 – 31 Jul 2017
20% discount on Set Menu, A La Carte Menu, A La Carte Dim Sum (All-You-Can-Eat Dim Sum not included)
La Tavola & Wine Bar

20% discount on A La Carte Menu (food only)
Now - 31 Dec 2017
For reservation Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel Tel. 0 2125 5000


ข้อมูลจาก: http://www.ktc.co.th/ktcworld