รายละเอียด

คุ้ม 2 ต่อ! รับคืน 100.- และใช้แต้มรับเพิ่ม 200.- แค่ใช้จ่ายผ่านบัตร ธ.กรุงเทพ

วันที่: Now - 31 May 19

สถานที่: Terminal21

รายละเอียด

Bangkok Bank
สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ใช้จ่าย ณ ร้านอาหารในศูนย์การค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
รับสิทธิ์ 2 ต่อ

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 100 บาท (จำกัด 2 สิทธิ์ / วัน สูงสุด 200 บาท / วัน และสูงสุด 6,000 บาท / ท่าน / เดือน
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 200 บาท เมื่อแลกใช้คะแนน Thank You Rewards 1,500 คะแนน (จำกัด 2 สิทธิ์/ วัน สูงสุด 400 บาท/ วัน และสูงสุด 12,000 บาท/ท่าน/เดือน)

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น M ปารีส ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 อโศก

ธนาคารจะคืนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ใน Statement บัตรเครดิต (บัญชีบัตรหลัก)


ข้อมูลจาก: https://www.facebook.com/Terminal21Asok/