ลงประกาศโปรโมชั่น

เงื่อนไขการให้บริการ

- ไม่รับการลงข้อมูลโปรโมชั่น การขายตรง , การสมัครงาน และข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
- ไม่รับโปรโมชั่น ชิงโชค เพื่อรับส่วนลด และลุ้นของรางวัล
- ไม่รับโปรโมชั่น ที่ใช้ Facebook App ในการดึงข้อมูลส่วนตัวของ User
- รายละเอียดการลงข้อมูลโปรโมชั่น ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง ทางเราจะไม่ทำการลงข้อมูลให้แต่อย่างใด
- กรณีรายละเอียดไม่มีความน่าเชื่อถือ ทางเราจะไม่ทำการลงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- การตัดสินจากทาง Admin ถือเป็นสิทธิ์ขาด
- การส่งข้อมูลจะส่งผ่านทาง whatsalethailand@gmail.com เท่านั้น

รูปแบบการลงประกาศโปรโมชั่น

1. Normal (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
ลักษณะการแสดงโปรโมชั่น โปรโมชั่นจะเรียงลำดับจากโปรโมชั่นที่ได้ทำการลงประกาศล่าสุด เมื่อมีโปรโมชั่นประกาศเพิ่มเติม โปรโมชั่นก่อนหน้าก็จะถูกเลื่อนลงไป

2. Banner
ลักษณะการแสดงโปรโมชั่น รูป Banner ที่จะทำการ Random ตำแหน่งใหม่ทุกชั่วโมง เมื่อทำการ Click จะสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ทันที และ ตำแหน่งของ Banner จะอยู่ด้านบนสุดเสมอ จำกัดไม่เกิน 10 Banner

3. Featured
ลักษณะการแสดงโปรโมชั่น โปรโมชั่นจะอยู่ด้านบนสุดเสมอ เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่เพิ่มเข้าไปในระบบ โปรโมชั่น Featured จะคงอยู่ตำแหน่งแรกเสมอ จำกัดไม่เกิน 1 โปรโมชั่นเท่านั้น

*** รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ whatsalethailand@gmail.com ***

รายละเอียดประกอบการลงประกาศโปรโมชั่น

1. Logo ร้านค้า
- ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดอย่างน้อย 256*256 pixel
- Logo ต้องไม่มีกรอบครอบ

2. รูปประกอบการโฆษณา
- ขนาดใหญ่และชัดเจน
- สามารถมีได้มากกว่า 1 รูป

3. หัวข้อของโปรโมชั่น
- มีความยาวอักษรไม่มาก และกระชับ

4. รายละเอียดของโปรโมชั่น
- รายละเอียดและเงื่อนไขที่ User จะสามารถได้รับสิทธิ์ของโปรโมชั่น

5. ระยะเวลาของโปรโมชั่น
- ระบุวันเริ่มต้นโปรโมชั่น และวันสิ้นสุดโปรโมชั่นชัดเจน
- กรณีอยากซ่อนวันสิ้นสุดโปรโมชั่นจะต้องทำการส่งข้อมูลให้ทาง Admin ทราบวันสิ้นสุดโปรโมชั่น
- กรณีรายละเอียดวันสิ้นสุดโปรโมชั่นไม่ชัดเจน ทางเราจะทำลบออกไม่เกิน 7 วัน หรือไม่ทำการลงประกาศ

6. สถานที่
- ไม่รับสถานที่ ที่ระบุว่า “ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ”
- กรณีสามารถระบุว่ามีสาขาอะไรบ้าง ต้องระบุชื่อ สาขา และเบอร์โทรติดต่อ

7. Link
- Link ที่ทาง FanPage หรือ Website ที่ทำการประกาศรายละเอียดโปรโมชั่น
- Link จะต้องเข้าไปแล้วเห็นโปรโมชั่นนั้นทันที ไม่ใช่หน้า Timeline ของ FanPage หรือ หน้าแรกของ Website

8. รูป Banner (สำหรับลงแบบ Bannerเท่านั้น)
- Banner ขนาด กว้าง 640 Pixel สูง 320 Pixel

*** รายละเอียดต้องครบทุกข้อ ***